Pondělí 21. září

Jsem uvězněn, nemám východiska. Oči mám zkalené utrpením, po celé dny jsem tě, Hospodine, volal.
Ž 88,9–10


Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.
J 17,15


Popravdě řečeno, není „vždy veselo“, jak se zpívá v jedné křesťanské písni. Můžeme být sevřeni úzkostí, trápí nás bolest těla či duše. A ne vždy za to někdo konkrétní může. A navíc ani nevidíme žádné řešení. Alespoň tak se nám to v dané chvíli jeví. A co je nejhorší, voláme, modlíme se, a nic se neděje. To i žalmista zažil mnohokrát ve svém životě a také nejeden křesťan by mohl vyprávět o svých zápasech. Nepřehlédněme, že se přesto nevzdává, volá, modlí se. Ke komu jinému by mělo smysl volat než k našemu Otci v nebesích. Je-li jaká naděje, je právě v tom, že Bůh o nás ví a není mu to jedno.
Pane Bože, děkuji i za chvíle, které opravdu nemám rád. Když se pak opět vyjasní, smím přece vidět zase o něco více z tvé velikosti a lásky.

Fp 4,8–14 * 2K 7,5–16

Čtení na 21. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.