Čtení na 21. září 2012

Vždyť ty, Hospodine, jsi mou nadějí, na tebe, Pane můj, spoléhám od mládí!
Ž 71,5 B21


Svěřený poklad chraň mocí Ducha svatého, který v nás přebývá.
2Tm 1,14


Náš Pán je nazván Bohem naděje. O naději se podle mě hovoří málo. Nejčastěji snad na pohřbech, kde se také dnešní text cituje. Hodně se připomíná láska a to je správné. Je známkou dokonalosti. Často se zdůrazňuje víra, dokonce jako podmínka Božího jednání. Žalmista říká: "Hospodine, jsi mou nadějí." Čtením žalmu zjistíme, co to pro něj znamenalo prakticky. Např.: Nebude nikdy zahanben, bude bezpečně bydlet, bude vysvobozen z moci svévolníka, nebude opuštěn ani ve stáří, bude chodit v hrdinské Boží síle. Samozřejmě, že z toho potom vyplývá i radostná vděčnost, chvála i služba Pánu. Chceme-li jít dál, nesmí nám naděje chybět. Jak v ní můžeme růst? Přesně tak, jak říká dnešní text. S pomocí a mocí Ducha svatého.

L 22,35-38 * Jr 25,1-14

Čtení na 21. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.