Pátek 1. prosince

Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí.
Př 16,18


Myslí-li si někdo, že je něco, a přitom není nic, klame sám sebe. Každý ať zkoumá své vlastní jednání; pak bude mít čím se chlubit.
Ga 6,3-4


Nezpůsobila náhodou pád prvních lidí jejich pýcha? Ano. Vždyť jim had našeptával: "Budete jako on." Každý náš hřích, porušení Božího zákona, pramení z této hrozné náklonnosti - pýchy. Kdykoliv myslím jen na sebe, jak jsem výjimečný, perfektní a dokonalý, podléhám právě tomuto hříchu. A právě proto tak často klopýtáme, padáme, ale snad s Boží pomocí chceme vždy vstát a jít dál. Bůh je přece nekonečně milosrdný a odpouští právě i to naše pyšné, namyšlené a sobecké jednání. A tak zkoumejme sami sebe.
Milosrdný Bože, dej, ať si vždy uvědomuji svoje špatné jednání vůči tobě a bližnímu, ať jsem pokorného srdce. Ať vždy jednám a žiji jako tvůj Syn.

Žd 13,10-16 * 2Te 2,13-17

Čtení na 1. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.