Středa 29. listopadu

Napravte své cesty a své skutky a nechám vás přebývat na tomto místě.
Jr 7,3


Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí.
Sk 2,45-47


Starý Izrael pobýval na mnoha místech, která bychom si za ráj na zemi asi nevybrali - na poušti, pod nehostinnou horou Sínaj, vlastně i ona zaslíbená země je spíš kraj vyžadující mnoho potu a tvrdé dřiny. Ovšem Boží logika hledí jinýma očima. I ten nejkrásnější a nejúrodnější kraj by byl pustou pouští, kdyby v něm člověk necítil Boží přítomnost a blízkost. A stejně tak i kamenitá poušť je nad všechny rozkvetlé zahrady, pokud po ní člověk může kráčet ve společnosti Hospodinově. Když nás prorok vyzývá, abychom narovnali své cesty, chce tím říci, že máme vpustit Hospodina právě na to místo, kde se nacházíme. Že máme vpustit Boha do své každodennosti.
Bože Abrahamův, Izákův a Jákobův, Otče našeho Pána Ježíše Krista, přijď do mého srdce a proměňuj všechny mé cesty.

1K 3,9-15 * 2Te 1,1-12

Čtení na 29. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.