Neděle 4. února, Sexagesimae (60 dní před Velikonocemi)

„Potěšte, potěšte můj lid,“ praví váš Bůh.
Iz 40,1


Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.
L 19,10


Do trápení sedmdesáti let babylónského zajetí zazněl skrze Izajáše zvuk radostného poselství, že Bůh se opět sklání ke svému lidu. Boží lid se bude moci vrátit domů. O to větší radost můžeme mít my, když víme, že v Ježíši Kristu se k nám tento Bůh sklání každý den. Nemusíme čekat desítky let. V každém okamžiku se může Boží lid potěšovat zvěstí o Kristově vzkříšení a nanebevstoupení. Náš nebeský domov je pro nás připraven v kterémkoliv okamžiku. O to radostněji můžeme žít již v tomto světě a zvát k této radosti lidi kolem nás.
Pane, učiň si z nás posly svého pokoje, dej, ať tomuto světu dokážeme vyřizovat radost ze spásy, kterou jsi přinesl.

L 8,4–15 * Žd 4,12–13 * Ž 119,81–88

Čtení na 4. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.