Pondělí 4. února

Hospodine, má sílo a má záštito, mé útočiště v den soužení.
Jr 16,19a


Ale Ježíš řekl: "Někdo se mne dotkl. Já jsem poznal, že ze mne vyšla síla."
L 8,46


Asi každý křesťan slyšel někdy argument, že víra je pouhá berlička pro slabé. Dnešní text jako by tuto námitku potvrzoval. Když je člověku zle, obrací se k Hospodinu. Jenže je to známka slabosti? Podle mého osudu nejenže nejde o berličku, ale jde o jedno z výsostných poselství křesťanské zvěsti. Konkrétněji - že Hospodin mě příjímá, nejen když stoupám k životním výšinám, ale i když klesám do pomyslných údolí. Že k němu mohu přijít, nejen když jsem silný, ale i když jsem unavený a plný bolesti. Hospodin nezaslibuje, že nám bude v životě odklízet z cesty kameny, ale že životem projde s námi. Na nás je, abychom s důvěrou vložili do jeho rukou své životy v radosti i v bolesti, ve zdraví, i v nemoci. Oba stavy - štěstí i neštěstí mají v životě víry svá úskalí. Když se daří, zapomínáme na dárce, prožíváme-li soužení, podléháme panice. V obou případech se křesťan musí učit důvěřovat Pánu Bohu. Důležité sdělení však je, že Hospodin je silnější než okolnosti, ať jsou jakékoli.
Pane, děkujeme ti, že nás nikdy neopouštíš. Amen.

Dt 32,44-47 * L 8,19-21

Čtení na 4. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.