Čtvrtek 4. února

Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách, milosrdný ve všech svých skutcích.
Ž 145,17


Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý; všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo.
Zj 15,4


Spravedlivý, nebo milosrdný? Soudce, nebo zachránce? Znovu a znovu nás upoutává zdánlivé napětí mezi Boží spravedlností na jedné straně a jeho neskonalým milosrdenstvím na straně druhé. Vylučuje jedno druhé? Někdy bývá spasení přirovnáváno k soudu, v němž je soudce vázán zákony, které sám ustanovil, a chyboval by, kdyby netrestal hřích. V Bohu však není rozpor mezi touhou odpustit a povinností trestat. Biblický pojem "spravedlnost" není žádný neosobní právní princip, který musí být naplněn. Právě proto, že je Bůh spravedlivý, je ke všem tvorům milosrdný, protože ví, že bez milosrdenství bychom s ním nemohli vůbec navázat vztah. Kdosi moudrý napsal: "U Boha se milosrdenství projevuje spravedlností a spravedlnost milosrdenstvím."
Bože, děkujeme ti za to, že jsi nám zjevil, že naplněním zákona je láska...

1Te 1,2-10 * 2Tm 3,10-17

Čtení na 4. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.