Sobota 4. února

Kdo se třese před lidmi, ten klade sobě léčku, kdo však doufá v Hospodina, má v něm svůj hrad.
Př 29,25


Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro? Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni.
1P 3,13-14


Cíle našeho jednání řídí to, co a jak děláme. Jsou-li naše cíle negativně vztaženy k druhým lidem, když se třeseme před nějakým člověkem nebo se třeseme na něho či na to, jak mu něco dokážeme, jak mu to "nandáme", vždy vlastně ubližujeme sobě i tomu dotyčnému. Je to pro nás určitá past, léčka. Asi i proto, že lidé jsou nám tak blízko, jsou nám neustále a neodbytně na očích (někteří i denně). Z této pasti nás vyvádí jen naše víra, naše doufání v Hospodina, kterého sice nevidíme očima, ale svou vírou jej můžeme spatřovat každý den v našem obecenství s ním v Pánu Ježíši. Tehdy se nám srovnají priority a s nimi i vztahy k druhým lidem. Hospodin je pak naší nedobytnou tvrzí, je naším hradem. Třesme se raději před Hospodinem!
Pane Bože, prosím, chraň mě a zkoumej motivy mého jednání!

Iz 51,1-6 * L 8,26-39

Čtení na 4. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.