Pondělí 4. února

Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě.
Ž 19,8


V něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání.
Ko 2,3


Nevím, jak je tomu s vámi, ale mně se často zdá, že pro mnohé lidi jsou tady zákony jen proto, aby jim ztrpčovaly život a aby hledali cesty, jak je obcházet. Často jsou takto vnímána i Boží přikázání: brání člověku pořádně si užívat života. V tom se zřetelně projevuje hříšnost člověka, která nalézá radost a libuje si právě v tom, co Pán Bůh považuje za hřích a zlo. Beze sporu je jednou z úloh zákona káznit člověka a vést ho k jednání, které nakonec přináší prospěch všem. Přesto jako věřící stále lépe poznáváme, že Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě, je naší moudrostí a rozumností. Plnost toho všeho pak nalézáme mnohem více v Ježíši Kristu, vtěleném Božím Slovu.
Děkujeme tobě, Pane Bože, že ve tvém zákoně a v Ježíši Kristu můžeme nalézat poklady moudrosti, poznání a života.

Mt 21,18-22 * Ř 6,1-11

Čtení na 4. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.