Čtení na 4. února 2012

Noe však u Hospodina nalezl milost.
Gn 6,8 B21


Syn člověka shromáždí své vyvolené od čtyř úhlů světa, od nejzazších konců země po nejzazší konce nebe.
Mk 13,27


Přišel jsi, milý můj Spasiteli, abys mě hledal a spasil, mne, který by jinak musel zahynout. Hledal jsi mě dlouho, ale přece jsi mě našel. Co na mě máš? Jsem neposlušná ovečka, nepatrný peníz. Mohl bys být docela dobře i beze mne, ale věděls, že já nemohu být bez tebe. Máš radost, že jsi mě našel. Máš starost o hříšníky, kteří jsou ztracení tak, že si nedovedou sami pomoci. Děkuji ti, že jsi mě zachránil, abych byl u tebe. Amen.

Nu 6,22-27 * 1K 10,1-13

Čtení na 4. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.