Čtení na 4. února 2015

Obracím k nim svůj zrak v dobrém, přivedu je zpět do této země. Znovu je vybuduji a už je nezbořím, zasadím je a nevykořením.
Jr 24,6


Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši.
Ř 8,1


Každý z nás to zažil. Návrat domů. Po nějaké služební cestě. Nebo když se v dobách dávno minulých mladí muži po dvouletém nedobrovolném pobytu na vojně vraceli konečně domů. To bylo radosti. To byla nádherná shledání. Konečně doma mezi svými. Konečně svoboda. Izraelský národ to rovněž prožíval. Zaslíbení návratu a znovuvybudování. Pán Bůh k nim obrací svůj zrak v dobrém. Pán Bůh pro nás chce dobro, doslova věčné dobro. Touží po tom, abychom byli s ním v jeho království. Touží po tom, abychom se vrátili domů. On stvoří novou zemi a nové nebe, kde bude panovat spravedlnost. Budeme navždy se svým Stvořitelem i se svým Spasitelem. Je to pro nás jasná budoucnost. Jedinou cestou do tohoto království je samotný Boží Syn - Ježíš Kristus. Jeho oběť je pro nás záchranou.
Pane, prosím, abych byl připraven na setkání s tebou.

Mt 10,40-42 * Gn 19,15-29

Čtení na 4. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.