Čtvrtek 4. února

Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán.
Ž 34,19


Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha.
2K 1,5


Když se dostaneme do nějaké prekérní situace, je nám dobrá každá podaná ruka. Totéž platí, když trpíme nemocí, samotou nebo odchodem někoho blízkého. Najednou potřebujeme ujištění, že je s námi někdo, kdo nám pomůže překonat naši bolest a zármutek. Čteme-li v takové situaci slova 34. žalmu, slyšíme v tom víc než jen slova útěchy. Je v tom ujištění, že Hospodin je právě takovým lidem blízko a dává jim novou sílu do jejich života. Vždyť zdeptaný člověk potřebuje slyšet, že jeho bída není důsledkem toho, že by byl Bohem opuštěn. Stejně tak si to ale potřebujeme připomenout, když jsme v pohodě a myslíme si, že na všechno stačíme sami. Hospodin je přece blízko všem.
Pane Bože, děkujeme ti, že se na tvou blízkost můžeme spolehnout.

Ž 1,(1.2)3–8 * L 8,16–18

Čtení na 4. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.