Čtení na 4. února 2011

Zkoumejme a zpytujme své cesty, vraťme se zpět k Hospodinu.
Pl 3,40


Nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.
Ř 12,2


Připodobňovat se světu je lehké, protože je to přirozené lidské prostředí. Jsme-li však Božími dětmi, pak už to naše prostředí není. Náš domov je totiž v nebi. Tady máme jen přechodné bydliště a jsme na cizím území. Přesto podle našich zkušeností a slov Písma existuje i u věřících pokušení světu se přizpůsobit, splynout a ztotožnit se s ním. Jediná cesta jak zvítětit je změnit smýšlení, činit pokání a uvědomit si svůj postoj. Tu změnu však nedokážeme udělat sami. Duch svatý však rád asistuje tam, kde začínáme hledat Boží vůli, která je dobrá, příjemná a dokonalá. Jen s tímto proměněným smýšlením a odvrácením se od světa se dokážeme připodobnit Kristu a tento svět milovat i jej oslovit.

L 11,14-23 * Ř 5,1-5

Čtení na 4. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.