Neděle 18. března, Judica (Dopomoz mi, Bože, k právu! Ž 43,1)

Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství, uděl nám svou spásu!
Ž 85,8


Milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista.
J 1,17


Naši otcové ve víře pojmenovali pátou postní neděli Judica (Iudica me Deus = Zjednej mi právo, Bože). V postní době má člověk usilovat o proměnu a obnovu svého života. V této době má udělat vše, aby narovnal porušené vztahy a vrátil se k tomu, co činí život křesťana křesťanským. Nejde pouze o lidské úsilí, jde o Boží milost. Člověk naslouchá Božímu slovu a Bůh sám mu dává poznat své cesty.
Dnešní perikopa připomíná radost navrátilců z babylónského zajetí. Bůh svému lidu odpustil, osvobodil jej od úzkostí a břemene hříchu, způsobil i pád nepřátelských mocností. Ukázal svému lidu milosrdenství a udělil mu svou spásu. Proto v žalmu zaznívá modlitba, která nám může být blízká právě v postním období.
Nebeský Otče, navrať nás k sobě, ať nepatříme nikomu jinému než jen tobě.

Mk 10,35–45 * Žd 5,7–9 * Ž 43

Čtení na 18. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.