Čtení na 18. března 2012

Pohleď, vždyť tento národ je tvůj lid!
Ex 33,13 B21


Pevný Boží základ trvá a nese nápis "Pán zná ty, kdo jsou jeho".
2Tm 2,19


Kdokoli uvěří v srdci, že Ježíš Kristus je jeho Pán a Spasitel, stal se členem Boží rodiny. Byl implantován do Božího lidu. Vyvolený národ Izrael věděl, že v Božích očích má zvláštní postavení a že má s Hospodinem zvláštní vztah. Když ses stal členem Boží rodiny, církve Kristovy, máš stejný přístup do Boží přítomnosti, ochrany a jeho nepodmíněné lásky. Vždyť je tvým pastýřem a ví o tobě, ať jsi kdekoli a čemukoli čelíš. Spolehni se na jeho smlouvu, kterou zpečetil na Golgotě svým životem. Žij, služ mu a miluj ho dnes tak, abys ho oslavil.

J 12,20-26 * 2K 1,3-7 * Ž 132

Čtení na 18. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.