Sobota 18. března

Jsem na zemi jenom hostem.
Ž 119,19


My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista.
Fp 3,20


Vždy když jdu k někomu na návštěvu, moc se na to těším. Pokaždé však mám na paměti i to, že jako host bych se měl umět na návštěvách i chovat - a to i přesto, že mě hostitel vyzve, abych se u něj choval jako doma. Pamatovat na to, že jsem host... To znamená i to, že se dokážu v určitém momentu zdvořile a vděčně rozloučit a odejít. Také zde, na zemi, jsme podle Písma svatého pouhými hosty a jednou se budeme muset rozloučit s těmi, se kterými jsme zde žili, a vrátit se tam, odkud jsme vyšli. Žijme tedy na zemi jako hosté. Buďme za všechno vděčni a těšme se na návrat do místa, které je naším opravdovým domovem.
Pane náš, děkujeme ti za dům, který pro nás chystáš v nebesích. Dům trvalý a stálý. Dům, který nedokážeme popsat ani vymyslet. Chystáš jej pro své věrné.

Ga 2,16-21 * L 19,11-27

Čtení na 18. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.