Pátek 18. března

Hospodine, proč jen stojíš v dáli, v dobách soužení se skrýváš?
Ž 10,1


On však na zádi lodi na podušce spal. Učedníci ho probudí a řeknou mu: „Mistře, tobě je jedno, že zahyneme?“
Mk 4,38


Každé utrpení, kterým člověk prochází, je těžké a někdy máme pocit, že jsme se svým utrpením sami. Tak se i žalmista ptá Boha v modlitbě, ve které žehrá na svůj osud: „Bože, proč trpím samotou a tebe necítím?“ Bůh se však před člověkem neskrývá. Bůh je vždy nablízku, pokud po tom člověk touží a není v zajetí vlastního sobectví. Strach je důsledkem lidské slabosti. Boha však člověk cítí jenom tehdy, když se po Bohu ptá a když se k němu modlí. „Bože, tobě nevadí, že zemřu?“ Velice nevhodná otázka. Bůh seslal svého Syna, aby nás z našich běd a smrti vyvedl.
Bože, děkuji ti, že vím, že mě v soužení a stínu smrti neopustíš. Bůh vykoupí své věrné.

Žd 9,11–15 * J 13,21–30

Čtení na 18. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.