Pondělí 19. března

Nejsi to ty sám, Hospodine, náš Bože? Skládáme naději v tebe!
Jr 14,22


Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.
1J 5,14


Text z proroka Jeremjáše nás vrací do doby, kdy Izrael zasáhlo obrovské sucho. Nic nepomáhá, že se z jeruzalémského chrámu ozývá žalostný nářek těch, kdo se oblékli do žíněných rouch. Připravovali kající obřad a chystali se vyhlásit všeobecný půst, jehož součástí bylo i vyznání hříchů. Obrovské sucho je však Boží trest za nedodržování Zákona a za modlářství. Bůh skrze proroka oznamuje, že judskému lidu nemůže odpustit. Ti, kdo Boha ctí pouze rty, a ne srdcem, se nemohou dočkat milosrdenství. Jeremjáš se snaží dále se za svůj lid přimlouvat, vyznává hříchy, znovu se dovolává Boží lásky a znovu chce pohnout Božím srdcem. Hospodin přece nezapomene na smlouvu, kterou uzavřel s těmi, které si vyvolil!
Nebeský Otče, děkujeme ti, že i když nás necháváš projít i utrpením, nikdy se nás nezřekneš.

Ef 2,11–16 * J 15,18–16,4

Čtení na 19. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.