Pondělí 18. března

Běda těm, kdo nařizují ničemná nařízení, nuzným odnímají možnost obhajoby, utištěné mého lidu zbavují práva.
Iz 10,1.2


A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.
Ř 12,2


Jak aktuální! Tento věk zřejmě trvá už nejméně tři tisíce let (od dob proroka). Po celou dobu lidstva jsou na zemi lidé, kteří žijí na úkor druhých. Utiskují je. Zneužívají svoji moc. Poškozený se nedovolá práva. Oni vydávají zákony ve svůj prospěch. Chvíli se to může dařit. Nicméně tento upírský způsob života není podle Boží vůle. Takovým lidem říká Hospodin ústy proroka: Běda. Bůh se zastává těch, kdo zastání nemají, a varuje ty, kdo ubližují. Apoštol Pavel vyzývá: Nepřizpůsobujte se takovým pořádkům. Nevytvářejte podmínky pro bezpráví. Nesmiřujte se s ním.
Bože, ať rozpoznám, co je tvoje vůle, co je dobré.

Gn 37,3-4.12-14.23-36 * 1S 14,1-15

Čtení na 18. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.