Pátek 18. března

Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst.
Iz 55,10-11


A pak jsou ti, u nichž je zaseto do dobré země: Ti slyší slovo, přijímají je a nesou úrodu.
Mk 4,20


Tak jistě, jako déšť zavlažuje zemi a díky němu je úroda a všichni se mohou nasytit, tak jistě se naplní Boží zaslíbení: odpuštění, naděje i záchrana. Na Boží slovo se můžeme spolehnout. Skoro bychom mohli říci - je to jako nějaký přírodní zákon. Když zaprší, všechno se zazelená. Lze s tím počítat. Na tom se nikdy nic nezmění. Ne, není to řečeno o každém jen trochu pěkném lidském slovu, abychom se někde nořili do hlubin svého nitra a tam je hledali. Ale o Božím slovu. To nezůstalo někde nahoře, abychom k němu museli šplhat, ale jako déšť nezůstane v mracích, tak Bůh své slovo poslal a daroval. Slovo se nakonec stalo tělem a vykonalo, co Bůh chtěl. A činí i nad naše očekávání.
Zachovej nás při svém slovu a dej k němu víru živou, ty sám, Ježíši, Pane náš, kterýžto mdlobu nás všech znáš..

Žd 10,1.11-18 * Mk 14,32-42

Čtení na 18. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.