Pondělí 18. března

Hospodine, dej mi poznat, kdy přijde můj konec a kolik dnů je mi vyměřeno, ať vím, kdy ze světa sejdu.
Ž 39,5


My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista.
Fp 3,20


Je to modlitba všetečného zvědavce, který chce věštecky proniknout do tajů budoucnosti? Anebo je to modlitba vypočítavého marnotratníka, který si chce ještě užít a na poslední věci života si vyhradit skutečně až ty poslední dny života? Za c) je správně: Je to modlitba zodpovědného vyznavače Hospodinova, který chce věrně hospodařit se svým časem a svěřenými prostředky až do okamžiku, kdy se Pán Domu vrátí.
Pane, uč nás jako občany nebe zodpovědnosti už tady na zemi. Amen.

Žd (6,20)7,1-3(16-17)24-27 * L 22,7-23

Čtení na 18. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.