Středa 18. března

A to vše s nadějí vzhlíží k tobě, že jim dáš v pravý čas pokrm; rozdáváš jim a oni si berou, otevřeš ruku a nasytí se dobrým.
Ž 104,27–28


Vždyť jste okusili, že Pán je dobrý!
1P 2,3


Usmívám se: Dnešní heslo je moje častá modlitba před jídlem, poněvadž tento verš si Martin Luther vybral do svého Malého katechismu jako kratičké čtení z Bible v rámci mini-bohoslužby slova před každým hlavním jídlem. Verš, který mou pozornost soustřeďuje na jídlo, abych i takto všední věc vnímal jako veliký Boží dar a zázrak; verš, který mou pozornost od jídla zároveň vždy již odvádí, abych pro plné břicho nezapomněl na vše ostatní (a důležitější), čím mě Bůh obdarovává (sem míří i heslo novozákonní).
Díky, dobrý Pane Ježíši, za všechno, co nám každodenně dáváš.

Mt 13,44–46 * Mk 12,13–17

Čtení na 18. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.