Sobota 27. října

Nechoďte za jinými bohy, neslužte jim a neklaňte se jim. Neurážejte mě dílem svých rukou.
Jr 25,6


Odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle.
Žd 12,1–2


Co se stane, když nebudu dbát na Boží přikázání? Může se zdát, že nic. Okamžitý důsledek žádný. To je ale mylná představa. Přijde sebestřednost, zmizí tvůj nadhled nad sebou samým, přestaneš věci kolem vnímat z Boží perspektivy, pýcha se bude projevovat jako dobrý pocit, že si svůj život umíš celkem slušně zařídit, jako mlha tě zahalí dojem, že už všemu rozumíš a už nepotřebuješ o Bohu vědět nic dalšího. Postupně už nerozpoznáš, co je v životě skutečně podstatné, protože se budeš řídit jen podle sebe nebo podle druhých. Třeba odevzdáš odpovědnost za svůj život lidem kolem, rodičům, kamarádovi nebo politikovi, který ti slíbí, co budeš chtít. Přestaneš chodit s Bohem a budeš chodit s jinými bohy. Základním východiskem z toho je nedělat to, vrátit se. Ano, je možné odhodit tuto přítěž a hřích. Náš dobrý Bůh osvobozuje, nikoli zotročuje. On vede naši víru až do cíle.
Dobrý Bože, pomoz nám rozpoznávat, když se přikláníme k jiným bohům. Posiluj naše rozhodování patřit v Ježíši Kristu jen tobě.

2Tm 2,1–6 * Zj 7,1–8

Čtení na 27. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.