Pátek 25. ledna

Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine! Všechno jsi učinil moudře, země je plná tvých tvorů.
Ž 104,24


Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou - a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich.
Mt 6,28-29


Je náročné přinést myšlenku, která by dále rozvíjela Hospodinův majestát. Žalmista plně vystihl Boží algoritmus. Co tedy? Snad nalézat své místo v tom algoritmu. Myslet a konat tak, abych přispíval k jeho funkčnosti. Poznávat a žít bohatství Staré i Nové smlouvy. Šířit jistotu, která je nám skrze něho darována. Jsme Božími dětmi. Před ním prožíváme pubertu a adolescenci nastávajícího věčného života. On nás v časnosti takové chce! Dokážeme to přijmout? Umíme před Hospodinem žít tak, jako když nám bylo patnáct, osmnáct, dvacet let? Vždyť nám to šlo, snoubit povinnosti i radostný život. A jistě to jde i v Boží domácnosti.
Hospodine, přicházíme k tobě, abychom poděkovali za tvou přísnost, moudrost a laskavost.

Jr 14,1-9 * Ř 2,1-16

Čtení na 25. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.