Sobota 25. ledna

Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze.
Iz 40,28


Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého.
Ř 15,13


S velkým obdivem sleduji maratonské běžce, kteří dokážou uběhnout trať dlouhou 42 km za něco málo přes dvě hodiny. Zdá se mi to jako nadlidský výkon, jehož dosáhne jen pár jedinců na celé zeměkouli. Také rád běhám, ale už po pár kilometrech cítím, jak mi rychle ubývají síly. A s přibývajícím věkem je to horší a horší. O to více žasnu nad Izajášovým výrokem, že Hospodin, věčný Bůh, stvořitel končin země, který svou mocí udržuje a řídí běh celého vesmíru a ví o každém z nás všechno, za celou dobu své věčné existence nebyl nikdy ani na okamžik unavený nebo zemdlený. To je pro nás lidi nepochopitelné. A tento neunavitelný Bůh nás zve, abychom čerpali každodenně sílu u něho. Kdo na něho očekávají a důvěřují mu, nabývají nové síly.
Díky, Bože, že dáváš novou sílu všem, kteří na tebe očekávají.

Dt 33,1–4(7.12–16) * 1K 2,10–16

Čtení na 25. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.