Čtvrtek 6. srpna

Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí.
Ž 103,10


Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše.
Sk 15,11


Kdybychom tak, Pane, dokázali odpouštět tak velkoryse jako ty. Kdybychom si nemuseli své křivdy nosit měsíce a léta s sebou jako přítěž, která nám váže nohy k zemi. Vždyť ty jsi odpustil i těm, kteří tě přibíjeli na kříž. Oč banálnější musí být ve tvých očích naše malá zranění, která ale tak často rozkládají naše mezilidské vztahy. Měli bychom se naučit, kolik dobra se skrývá v odpuštění. Přece když odpouštíme, jednáme jako ty. Každé odpuštění jako by byl jeden stupínek, jedna příčka žebříku blíž k nebi. Ty jsi nám v tom dal ten nejlepší příklad, my se ho jenom nesmíme bát následovat.
Bože lásky, kdybys nám odplácel podle našich vin, nikdo by nemohl obstát. Prosím tě proto, ať i já mám sílu neoplácet svým bližním podle jejich provinění.

1K 12,27–13,3 * Mk 5,1–20

Čtení na 6. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.