Neděle 20. září, 15. neděle po Trojici

Cti svého otce i matku.
Ex 20,12


Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás.
Ř 15,7


Jedno z přikázání Desatera, které nás v životě provází od útlého věku. Jako děti ho možná vnímáme nelibě, a to tehdy, když máme jiný pohled na věc než naši rodiče. Později v roli rodičů bychom se ho rádi dovolávali na podporu svých výchovných záměrů. A navíc si nevíme rady se vztahem ke svým již starým rodičům. Nakonec už můžeme očekávat jen to, že nás někdo, naše děti či vnoučata, budou brát alespoň trochu vážně. Ctít někoho totiž znamená „dávat mu váhu“, brát vážně třeba jeho slova, vyslechnout ho. Zřejmě bude důležité, jak jsme během celého života ctili našeho nebeského Otce. Toto přikázání je vlastně velkou pomocí pro zachování a budování vzácných rodinných vztahů.
Pane Bože, děkuji za moudré ustanovení tvé lásky. Odpusť mi, že jsem selhával v povolání ctít rodiče nebo sám nejednal úctyhodně.

Mt 6,25–34 * 1P 5,5b–11 * Ž 127

Čtení na 20. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.