Pátek 24. září

Očekávání spravedlivých je radostné.
Př 10,28


Vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení.
Žd 6,12


Co dnes očekáváme? Co čekáme od života? Jaký je jeho smysl? Takové otázky zůstávají většinou bez jasných odpovědí, jen zamlžené nebo nezodpovězené, lidem, kteří nevěří Božímu slovu, kteří neznají Hospodina a nenásledují ho či se ho zřekli. Božímu lidu, tedy mně i tobě, drahý čtenáři, je nabízeno Boží království, kde není pláč a skřípání zubů, kde není ani bolesti, ani žalu. Ti, kteří vytrvají až do posledního dechu, my, pokud vytrváme v trpělivosti, v naději a ve víře, můžeme s radostí očekávat to, co nám Bůh zaslíbil. Vždyť Pán Ježíš nám přichystal příbytky v nebi; kdyby tomu tak nebylo, řekl by nám to. Pokud budeme dnes i po celý svůj život hledět na Ježíše a k naději, k níž nás povolal, bude naše očekávání radostné, protože jeho zaslíbení jsou věrná a netýkají se pouze věčnosti, do níž směřujeme, ale jsou i pro dny časného života, než bude náš pozemský stan stržen a my pohlédneme tváří tvář našemu Zachránci s radostným voláním: „Hle, můj Pán a Spasitel.“
Pane Ježíši, děkuji, že jsi mě povolal k věčnému životu, že mě po všechny mé dny provázíš, chráníš, neopouštíš a neseš na svých ramenou, když klesám.

Zj 2,8–11 * Žd 7,1–10

Čtení na 24. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.