Středa 27. října

Velebte Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno.
Ž 34,4


Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v něm řečeno „Ano“. A proto skrze něho zní i naše „Amen“ k slávě Boží.
2K 1,20


Patříte k lidem, kteří se rychle pro něco nadchnou? A jak dlouho vám pak toto nadšení vydrží? Do první překážky, do prvního problému? Anebo se nedáte tak lehce nikým a ničím odradit, zviklat?
Dnes ráno je před nás postavena žalmistova výzva, abychom vyvyšovali, chválili Hospodinovo jméno. Různým způsobem: srdcem, slovy, skutky, nastavením… Jak tuto výzvu uchopíme? Odradí nás od ní situace, kterou prožíváme? Starosti, trápení? Anebo nás v oslavě Hospodinova jména zastaví příliš nabitý program? Oslava Hospodina přináší s sebou do našeho života, do našeho nitra radost, pokoj i vděčnost. Tak ať to dnešní slovo Boží pro ni nadchne a naše nadšení ať je trvalé.
Díky ti, Pane, za mnoho věcí, kterými obohacuješ náš život. Tobě patří chvála a čest.

Gn 13,5–12(13–18) * L 14,1–6

Čtení na 27. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.