Čtvrtek 17. března

Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh, vodil po čtyřicet let na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je v tvém srdci.
Dt 8,2


Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším.
Mt 11,29


Řekne-li se „poušť“, očekává člověk množství písku, málo vody, velké teplo, pouze pár oáz. Kdežto poušť egyptská je samý kámen, velice tvrdá půda a nekonečná dálka. Cesta touto pouští byla nejenom cestou ku svobodě fyzické, ale i ku svobodě duchovní. Izraelský lid prožíval hlubokou skepsi, dokonce Mojžíšovi říkají: „Měli jsme zemřít v Egyptě u plných mís masa.“ I my někdy jdeme pouští lidských vztahů, prázdnoty bytí bez Hospodina. On nám však dá manu z nebe, pokud o ni budeme prosit. Je tedy nutno v čase naší pouště prosit Boha, abychom našli smysl bytí. Odpočinutí však a vyjití z pouště má člověk také ve svých rukách. Musí na sebe vzít jho druhých, a pak obdrží smysl svého bytí.
Bože, dej, abychom pouze nebloudili pouští, ale abychom také jedni druhých břemena nesli.

1J 1,8–2,2 * J 13,12–20

Čtení na 17. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.