Úterý 11. června

Radost mají ti, kdo radí ku pokoji.
Př 12,20


Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji.
Ř 12,18


Při čtení tohoto textu mi vyvstala na mysli slova, která Ježíš pronesl, když po svém vzkříšení vstoupil mezi učedníky. „Pokoj vám,“ řekl. Co víc může být naplněním tohoto přísloví? Vždyť tato slova přinesla radost nejen učedníkům, ale i všem ostatním, kteří poznali, že Ježíš je vzkříšen. Ten, kdo radí ku pokoji, by v tomto případě měl největší důvod vyvolat nepokoj. Vždyť byl křivě obviněn, vláčen davy, týrán a nakonec zabit. Místo pomsty však káže radostnou zvěst a posílá své učedníky toto poselství šířit dále. Možná i my někdy můžeme mít spoustu spravedlivých důvodů k naštvání na druhé. Máme z toho ale radost? Nechme i dnes do své mysli vstoupit slova Ježíše, který nám radí a říká: „Pokoj vám.“
Pane Ježíši, děkuji ti, že jsi to ty, kdo přináší pokoj do našeho života.

Ex 2,11–25 * 1K 15,29–34

Čtení na 11. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.