Pondělí 10. června

Mojžíš a Áron tedy předstoupili před faraóna a řekli mu: „Toto praví Hospo­din: Propusť můj lid, aby mi sloužil.“
Ex 10,3


Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho.
Ga 5,1


Za dnešním veršem se skrývá nejen mnoho zázraků, ale i mnoho utrpení. Pro izraelský národ, který trpěl ve službě faraónovi, jsou to především zázraky, které se dějí na Boží pokyn. Pro faraóna a Egypťany, kteří žili jako svobodní v přepychu a dostatku, nastává čas utrpení a pláče. Rozdíl mezi nimi je v tom, na koho spoléhají. Národ, který je zotročen a nemá sílu ani prostředky, aby se osvobodil, spoléhá na Hospodina, jeho zotročovatelé, mající vše, spoléhají na faraóna. Nakonec vidíme, že ti, kdo spoléhají na Hospodina, jsou osvobozeni a vycházejí z Egypta jako svobodní lidé. I my se někdy můžeme cítit jako otroci, kteří jsou ve vleku tohoto světa. Když se i přesto spolehneme na Hospodina, on nás dovede ke skutečné svobodě.
Pane, dej nám milost spoléhat na tebe každý den.

Př 9,1–10 * 1K 15,20–28

Čtení na 10. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.