Čtení na 5. srpna 2011

Bůh řekl Šalomounovi: "Žádej, co ti mám dát." - Šalomoun odvětil: "Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé."
1Kr 3,5.9 B21


Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.
Jk 1,5


Bůh řekl: "Žádej, co ti mám dát." Šalomoun odpověděl: "Kéž bys dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem." K čemu potřeboval Šalomoun moudrost? Aby mohl rozlišovat dobré a zlé. Není takové přání troufalé? Vždyť Eva a Adam chtěli také v ráji poznat dobré a zlé, a Bůh je vyhnal. Oni možná chtěli spíš to dobré a zlé určovat, než rozlišovat. Nechtěli být na Bohu závislí. Byli vychytralí, nikoli moudří. Šalomoun byl moudrý a prosil o moudrost. Pošetilý člověk o moudrost prosit nebude, nevěřící člověk vůbec nebude prosit Boha. Bohu se Šalomounova prosba líbila. Tu moudrost mu dal. Jaká je to moudrost? Taková, která má počátek v úctě k Hospodinu (Ž 111,10).

J 19,31-37 * Mt 8,1-4

Čtení na 5. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.