Čtení na 5. srpna 2015

Je to snad pro Hospodina nějaký div?
Gn 18,14


Neboj se, jen věř!
Mk 5,36


Slovo Pána Ježíše na adresu Jaira "Neboj se" je stále aktuální. Pro mnohé z nás možná i dneska. Co je před námi? Co musím udělat, co vyřešit, co přijmout, když už je to nevratné? Je tak těžké věřit, když na nás doléhají "nepřekonatelné" překážky a těžkosti. Proto nás Písmo stále znovu vybízí, abychom se nebáli a nepochybovali o Božích zaslíbeních. Sára si nebyla zrovna jistá, že by Bůh mohl splnit to, co slibuje. Proto i se svým manželem slyší úžasné slovo: "Je to snad pro Hospodina nějaký div?" Bůh jim připomíná, kým je. On může učinit, aby stoletý měl syna s manželkou jen o pár let mladší. Možná můžeš i dnes ráno přemýšlet nad tím, že Bůh může naplnit i při tobě svá zaslíbení. Což je to pro něj nějaký div? Pro něj ne, ale kéž to zůstává divem pro nás, abychom zůstávali Bohu vděčni.
Pane, nesu ti své obavy a své pochybnosti. Pomoz mi, abych i dnes neviděl jen své možnosti, ale také ty tvoje.

Mt 19,4-15 * Mt 9,18-26

Čtení na 5. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.