Pondělí 5. srpna

Hospodine, tys náš Otec! My jsme hlína, tys náš tvůrce, a my všichni jsme dílo tvých rukou.
Iz 64,7


Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky.
Ef 2,10


Dívat se na ruce zručného hrnčíře, když pracuje, je radostný pohled. Neforemná hrouda hlíny se promění v pěknou mísu, džbán či hrnek. Výstižnější přirovnání než přirovnání Boha Otce k hrnčíři a člověka, který se v Božích rukou proměňuje v užitečné dílo, k hlíně snad ani není. Aby tomu tak bylo, je nutné se vložit do milujících rukou Otce. Nechat formovat svůj život Božím slovem a sloužit svému Stvořiteli v tom, k čemu nás povolal. Každé dílo z Boží dílny je originál, utvářený tak, aby splnil své poslání. V rukou Mistra s velkým M je tak vytvořen předpoklad ke konání dobrých skutků.
Můj Pane, děkuji za tvé dílo v mém životě a ve jménu Pána Ježíše prosím o dotyk tvých rukou v životě mém i mých blízkých.

J 6,47-56 * Mt 8,5-13

Čtení na 5. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.