Pondělí 5. srpna

Všechny pronárody, tvoje dílo, se ti přijdou klanět, Panovníku, budou oslavovat tvoje jméno.
Ž 86,9


A že budu moci zvěstovat evangelium v krajích ležících za vámi.
2K 10,16a


Již téměř po tři tisíciletí oslavuje Boží lid svého Boha a připomíná jeho spasitelné skutky sobě i jiným písněmi a modlitbami... Těmito slovy uvádí ekumenický překlad bible Knihu žalmů. Náš text, označený jako modlitba Davidova, připomíná hned první z Božích velkých skutků - Stvoření. Stvoření nejen Izraele, ale všech národů, které coby Boží dílo v prorokově vizi uznají Boží velikost a moc - budou oslavovat jeho jméno. Takový postoj zahrnuje i skutečnost, že tyto národy poznají, že Hospodin je jediný Bůh, tak jak to čteme v dalším verši. Tato víra boří hranice mezi národy - tak jako později víra v Krista a jeho evangelium.
Bože, přáli bychom si, abys vešel ve známost mezi všemi národy, aby lidé měli na paměti tvé skutky i bohatství tvé lásky. K tomu jim prosíme dopomáhej.

Ř 11,1-12 * 2Kr 2,1-18

Čtení na 5. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.