Čtení na 5. srpna 2012

Bdím nad svým slovem, abych je vykonal.
Jr 1,12 B21


Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.
Mk 13,31 B21


Věřím a vím, že Bůh prosby vyslýchá a vyslýchá je jistě. Buď mu sláva a čest! Věřím a vím, že jeho slovo je pravda. Buď mu sláva a čest! Věřím a vím, že Pán už brzo přijde. Buď mu sláva a čest! Takto svou víru vyznávali v písních otcové víry a my s radostí pozdvihujeme tento prapor pravdy, který nesli a v Boží síle ho zase předáme svým dětem.

Mt 25,14-30 * Fp 3,7-11(12-14) * Ž 141

Čtení na 5. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.