Neděle 5. srpna, 10. neděle po Trojici

Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy.
Iz 56,7


Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.
J 4,23


Mám ráda ticho a soustředěnou atmosféru kostelů. Kolik modliteb už bylo v každém proneseno. Kolik lidí v nich k Bohu volalo v těžkých chvílích o pomoc či vděčně děkovalo ve chvílích radosti. Bůh slyší naše modlitby a přijímá je, jsou-li opravdové a upřímné, z celého srdce. V Duchu a v pravdě. Pokud se modlíme v Duchu a v pravdě, jsme Bohu hodně blízko. Pak možná ani není vždy potřeba kostel. Pak se domem modlitby může stát i naše srdce. Ano, i naše všelijak chybující a nedokonalé srdce se může stát místem našeho setkání s Bohem. To je veliký dar, který dostáváme. Dar Boží blízkosti.
Pane, děkujeme za tvou blízkost, za modlitby, za setkání s tebou.

L 19,41–48 či Mk 12,28–34 * Ř 9,1–8.14–16 * Ž 59

Čtení na 5. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.