Čtení na 20. září 2011

Pán mi řekl : "Ty jsi můj služebník, Izrael, v tobě se oslavím."
Iz 49,3


V Kristu byla vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobyl k chvále své slávy.
Ef 1,14


Život k Boží slávě. Bůh chtěl být službou Izraele oslaven. To se uskutečnilo až v Ježíši Kristu! Dokonal dílo spásy na Golgotě a tím oslavil svého Otce a nás svou krví vykoupil z otroctví hříchu. Získal nás pro sebe, abychom žili k jeho slávě a chvále. Nechť nám v tom Duch svatý pomáhá! Až pak přijde čas, spatříme z Boží milosti slávu našeho Pána v jeho království.

Am 5,4-15 * Mt 15,29-39

Čtení na 20. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.