Čtení na 24. září 2011

Pro útlak ponížených, pro sténání ubožáků teď povstanu, praví Hospodin, "daruji spásu tomu, proti němuž svévolník soptí."
Ž 12,6


Pán řekl svému služebníku: "Vyjdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé."
L 14,21


Práce v naší diakonii a různá pastorační setkání, na nichž z Boží milosti mohu právě těmto lidem svědčit o Boží lásce a záchraně, mě naučily a ujistily, že Pán skutečně přišel pro hříšné, utlačované, chudé a bědné, které ostatní odstrkují, nedbají o ně a vysmívají se jim. Pán však má východisko i pro ně, když k němu přilnou, když se mu odevzdají, když ho přijmou a stanou se z nich královské dcery a královští synové, Boží děti, jeho dědicové. Proto dnes, kdy možná nepůjdeš do zaměstnání a chceš si tak víc vychutnat volný den, uvažuj o tom a modli se za to, aby ti Pán zjevil, jak bys těmto lidem mohl pomoci, jak jim posloužit, co pro ně udělat, aby viděli v tobě Pána, který tě zachránil, osvobodil a s tou láskou teď přichází.

Ju 1.2.20-25 * Mt 17,1-13

Čtení na 24. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.