Sobota 24. září

V té době prohledám Jeruzalém se svítilnami, ztrestám muže, kteří jsou jako zkyslé víno nad svým kalem, kteří si v srdci říkají: „Hospodin neudělá nic dobrého ani zlého.“
Sf 1,12


Říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl.
Zj 3,17–18


Kolik lidí na zemi dnes ve svém životě počítá s Pánem Bohem? Kolik lidí se dnes hlásí k Ježíši Kristu a myslí to zcela vážně? Kolik lidí má jistotu věčného života v Božím království? Mohli bychom se ptát dál. Možná známe nějaká statistická čísla, ale ta pro nás nejsou nejdůležitější. Otázka by měla směřovat ke mně: Jak je to s Ježíšem Kristem v mém životě? Pán Ježíš jednou řekl (L 18,7–8): „Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?“ V jakém stavu by mě Pán Ježíš našel, kdyby přišel na zem podruhé právě dnes, v tuto chvíli? Buďme stále připraveni na setkání s ním!
Drahý Pane Ježíši, chci být stále bdělý a vyhlížet s radostí tvůj druhý příchod.

2Te 2,13–17 * 2Pa 34,8–21; Sir 24,1–29

Čtení na 24. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.