Čtení na 24. září 2015

Kdo je mezi bohy jako ty, Hospodine? Kdo je jako ty, tak velkolepý ve svatosti, hrozný v chvályhodných skutcích, konající divy?
Ex 15,11


Jsou rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech.
1K 12,6


Mojžíšova píseň o Hospodinově vítězství nad vojskem egyptského faraona (Ex 15) je plná jásavých a oslavných tónů na Boží adresu. Nedivíme se, vždyť Izraelci zakusili mocný Boží zásah, kdy se rozdělily vody a umožnily, aby prošli suchou nohou, zatímco nad Egypťany se hladina zavřela. Kdo by nejásal! I v našich životech Bůh mocně jedná, někdy zázračně, mnohdy zase nenápadně. Je proto i dnes hoden naší chvály a děkování. Jenom je třeba mít otevřené oči a uši, abychom nepřehlédli a nepřeslechli ty každodenní projevy jeho péče o nás. Živý Bůh jedná i s námi, díky mu za to.
Pane Bože, děkujeme za vše, co od tebe můžeme přijímat, především děkujeme za ten předivný dar spásy v Pánu Ježíši Kristu.

Fp 1,19-26 * Mt 20,1-16

Čtení na 24. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.