Pondělí 24. září

Hospodin, tvůj Bůh, ti dá nadbytek dobrého v každé práci tvých rukou.
Dt 30,9


Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.
Fp 2,13


Pondělní rána jsou pro většinu lidí nejméně oblíbeným časem. V rádiích nám moderátoři účastně přejí, ať pracovní týden ve zdraví přežijeme, abychom v pátek mohli začít zase naplno žít. Snaha se cení, ale moc povzbuzující to není. Jinými slovy to znamená: čas práce je časem ztráty života. Mojžíš, moderátor Božího slova, měl pro svůj lid jiné povzbuzení! Ne ztráta času a prokletí, ale nadbytek dobrého, to může být odměnou každé práce. Nadbytek je víc, než potřebujeme, a nadbytek dobrého je víc, než si umíme představit. Takové povzbuzení nejsou planá slova. Jsou to slova Boha; a ten svá zaslíbení plní. Je však třeba k tomu slyšet i tu druhou část: „Budeš-li milovat Hospodina, svého Boha, a chodit po jeho cestách.“
Bože, uč mne chodit po tvých cestách, aby i má práce přinášela tomuto světu nadbytek dobrého.

Žd 11,1–10 * Ga 1,1–5

Čtení na 24. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.