Neděle 24. září, 15. neděle po Trojici

Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život.
Dt 30,19


Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.
J 10,10


Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení... Bůh tě nenaprogramoval jako robota, nestojí u tebe s důtkami v rukou ani tě citově nevydírá, abys udělal to, co chce on. Můžeš se sám rozhodnout, co uděláš a co ne, jen je třeba počítat s tím, že každý čin má své důsledky, i když je často nevidíme hned. Bohu nejde o omezování života, ale o jeho rozhojnění. Svoboda darovaná člověku Bohem neznamená Boží lhostejnost vůči němu; apatheia byla možná vlastností antických bohů a ctností stoiků, ale určitě ne vlastností Boha Izraele, který se nespokojí jen s výčtem důsledků našeho jednání, ale přidá ještě otcovskou radu: "...vyvol si tedy život."
Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid, hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, a po cestě věčnosti mě veď!

Mt 6,25-34 * 1P 5,5c-11 * Ž 20

Čtení na 24. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.