Úterý 24. září

Říkáš: "Jsem nevinná, jeho hněv se jistě ode mne odvrátil." Hle, soudím tě za to, že říkáš: "Já jsem nezhřešila."
Jr 2,35


V nebi bude větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.
L 15,7b


Kdo z nás je bez viny? Kdo z nás se může dívat na druhé, jak je Bůh soudí, a škodolibě se usmívat? Kdo z nás nemá černé skvrny ve svém životopise? Jak nesmírně nám záleží na tom, abychom vypadali před lidmi hezky, čistě, spořádaně a nevinně. Boha odstavujeme, vypínáme, ignorujeme vlastně proto, že on vidí víc a hlouběji než lidé. On nás zná i s našimi vinami. Bez vylití krve není odpuštění. Bůh na své spravedlnosti nic nemění. Nesnižuje normu, když vidí, jak jsme neschopní. Jeho nadržování má docela jinou podobu. Bere trest sám na sebe. Bůh trpí kvůli nám. Ježíš se staví na naši stranu. Ten, který jde na kříž, stojí za námi, přestože nás zná. Nedělá si žádné iluze. Ví, jací jsme. A ty naše nezlehčené viny přijímá jako svoje. Celý náklad naší zlé minulosti bere na sebe.
Bože, slituj se nade mnou hříšným a dej, ať v Kristově oběti najdu jistotu odpuštění všech svých dluhů i zdroj nové naděje a odvahy činit dobré nejen sobě, ale i druhým. Amen.

Jk 1,1-6(7-11)12-13 * Žd 5,11-6,8

Čtení na 24. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.