Sobota 24. září

Uznej tedy ve svém srdci, že tě Hospodin, tvůj Bůh, vychovával, jako vychovává muž svého syna.
Dt 8,5


Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.
2P 3,18


Často se dětem evangelium představuje pomocí "knížečky beze slov". Každá stránka má svou barvu, která představuje jednu biblickou pravdu. Černá znamená hřích, červená prolitou krev Pána Ježíše, bílá ukazuje na očištěné srdce a zlatá je barvou nebe. Titulní a zadní strana této knížečky je zelená. Je to barva růstu. Být spasen, zachráněn, je zásadní věcí každého člověka. Dnešní Boží slovo nám však připomíná, že neméně důležitý je i růst křesťana v milosti a poznání našeho Pána. Dva učedníci Jana Křtitele oslovili Pána Ježíše, že ho chtějí více poznat, a on je pozval k sobě. Jeden z těchto učedníků, Ondřej, svědčí na druhý den svému bratru Šimonovi: "Nalezl jsem Mesiáše." I dnes můžeme udělat další krok v poznávání našeho Pána skrze jeho slovo a vedení.
Pane Ježíši, otevři moje smysly, mysl a srdce, abych tě lépe poznal.

Mt 14,22-33 * Jr 30,1-3; 31,1-14

Čtení na 24. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.