Čtení na 27. října 2015

Promiň prosím tomuto lidu vinu podle svého velikého milosrdenství.
Nu 14,19


On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa.
1J 2,2


U hranic zaslíbené země ztratily zástupy Izraelitů důvěru v Hospodina. Snadno nás přitom napadne: A co naše pospolitost, která vyvázla z područí tyranů - kdy se z ní vytratila víra? Zaslíbenou zemi jsme, zdá se, získali; jenomže to, k čemu jsme přišli, se ukázalo jako past. Avšak Hospodin je shovívavý a nesmírně milosrdný, odpouští vinu a přestupek, praví svatá Písma. My se přičiňme, ať padnou modly, kterým jsme dnes v pokušení sloužit. A všechny modly padnou! Jen doufejme, že to z Hospodinovy vůle bude skrze nás, a ne skrze zcela odlišné Boží nástroje... Stéphan Mallarmé napsal v básni Vyzvání na cestu: "A snad ty stožáry vyzývající mraky / jsou z těch, co sklání smršť nad beznadějné vraky / pusté, bez lan, bez lan, bez plodných atolů, / však zpívej, srdce mé, s lodníky pospolu!"
Pane, smiluj se! Kriste, smiluj se! Pane, smiluj se!

1S 26,5-9.12-14.17-24 * Jb 31,16-40

Čtení na 27. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.