Čtení na 1. prosince 2011

Hle, pronárody jsou jako kapka ve vědru, jak prášek na vahách.
Iz 40,15


Všemohoucí se ujal kralování! Radujme se, jásejme a vzdejme mu slávu.
Zj 19,6-7 B21


Když se dívám na mapu Slovenska a modlím se za naše města a dědiny, za probuzení a naše sbory, zdá se mi naše zem strašně veliká. Jak obsáhnout všechny lidi, jak se modlit za náš malý národ? A přitom se naše Slovensko nedá srovnat svou velikostí s Indií nebo s Čínou. Pane, jak jsi úžasný, mocný, nekonečný a všemohoucí. Co je člověk, že na něj pamatuješ? Jsme méně než prášek na vahách. Ale vnímáme, cítíme a vidíme, že přes to všecko se staráš nejen o vrabce, ale i o nás. Proto ti vzdávám úctu a chválu. Celé své srdce ti kladu na oltář. Vždyť vím, že nás máš rád, vím že nás chceš vést svou mocnou pravicí, a svým Duchem. I tento den vkládám do tvé starostlivé ruky, a prosím, veď nás a chraň nás před každým pokušením, úrazem, či pastí, které by nás mohly oddělit od věčného života.

1Te 5,(1-3)4-8 * Iz 41,8-14

Čtení na 1. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.