Čtení na 29. listopadu 2011

Dbej na mé příkazy a budeš živ, střez moje učení jak zřítelnici oka.
Př 7,2


Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit.
Mt 5,17 B21


Vaše smysly jsou: zrak, sluch, čich, chuť a hmat. Který z nich je důležitější? Každý člověk odpoví asi jinak. Někdo může říct, že hmat. Ze všech smyslů je hmat nejlépe vybaven k chápání a poznávání vnějšího světa. Díky jemu cítíme dotyk či náraz, bez pohledu na danou věc, můžeme odhadnout tvar objektů a posoudit jejich hmotnost, poznat, zda je něco tvrdé či měkké, chladné nebo to působí bolest. Myslím však, že naše oko vyžaduje zvláštní pozornost a ochranu. Většinu informací o světě získáváme prostřednictvím zraku. Na Boží slovo máme dbát jako na svůj zrak. Dívejme se na Krista jako na svůj vzor.

Žd 10,32-39 * Iz 40,26-31

Čtení na 29. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.