Čtení na 25. ledna 2012

Hospodin pošle svého anděla.
Gn 24,7 B21


Anděl Petrovi řekl: "Opásej se a obuj se!" Petr to udělal.
Sk 12,8


Pomoc a ochrana. Hospodin nás vysílá do služby, a to různým způsobem a na různých místech. I Pán Ježíš (po dobu svého působení na této zemi) poté, co vyslal a zmocnil učedníky, šel za nimi, aby jejich službu podpořil svým kázáním (Mt 11,1). A když jsme znaveni námahou a zodpovědností, Pán Ježíš nás povzbuzuje slovy: "Pojďte ke mně všichni" (Mt 1,28). Mnohokrát se mi stává totéž: Ať chci či nechci, nakupí se tolik starostí, vyvstane přede mnou tolik vrchů, že v strachu a zoufalství zapomínám na pevné Otcovo zaslíbení.Potom, když "vrchy se rozestoupí, přeskakuji kdejakou zeď a probíhám jakkoli silným vojskem". Zůstávám zahanbená, a přece radostná. Vděčně stojím před Bohem, který znovu poslal anděla.

Rt 1,1-8(9-15)16-19a(19b-21) * 1K 7,1-9

Čtení na 25. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.